top of page

Permakultur

Permakultur er prinsipper og metoder for å ta vare på jorda og naturen rundt oss. Slik jeg opplever det handler permakultur om å se og lytte til naturen der du er, og å bruke naturens egne metoder for å dyrke mat, - men også for å leve et bedre liv. Den gir oss et bredere og dypere syn på verden rundt oss, og gir oss nye tanker og erfaringer.

Hvorfor permakultur?

Permakulturdesignere forvandler knapphet til overflod. 

Permakulturprosessen balanserer menneskelige behov med behovene til andre arter. 

En permakulturdesign skaper systemer som består av organismer, mekanismer og tilbakemeldinger. 

I tillegg er det supergøy og personlig givende. 

En prosess for permakulturdesign kan hjelpe deg: 

Helbred planeten 

Gi tilbake det du tar 

Lag løsninger på problemer i alle skalaer 

Vis ditt personlige potensiale

Forbedre din daglige opplevelse av livet

Hvis du vil lese og lære mer om permakultur anbefaler jeg denne siden - det koster ingenting, men du får veldig mye igjen: https://www.freepermaculture.com/onlinecourse/

Permakultur i Bjørnekleiva

Vi gjenbruker og nyttiggjør oss ressurser vi allerede har på gården, før vi kjøper noe nytt. 

Vi tenker at det meste henger sammen, og er en del av økosystemet. 

Ting vi gjør:

Vi har alt av matavfall i bokashibøtta, som blir til næringsrik jord i kjøkkenhagen. Også i hyttene.

Væsken blir også til næring for inneplantene. Vi dyrker plantene i denne jorda, som vi spiser.

Og grønnsaksavfallet havner igjen i bokashibøtta som blir til jord..... sirkelen fortsetter.

I fjøset har vi geiter,griser, høner, kaniner og ender som har halm de går på om vinteren.

Halmen får masse næring gjennom vinteren.

Når våren kommer, tar jeg halmen ut i kjøkkenhagen og bruker den i beddene.  

Jeg lager "lasagnebedd" med å finne gamle stokker, greiner i skogen.

Så legger jeg løv, gressklipp, saumøkk og jord på toppen. Her planter jeg forskjellig grønnsaker.

Geitene og grisene holder kulturlandskapet ved like om sommeren. Geitene beiter ned småtrær og grisene graver opp jorda.

Dette skal jeg utnytte når jeg skal lage nye grønnsaksåkere, og la dem beite der før jeg lager beddene. 

Vi slår jordene for å ha gress til dem gjennom vinteren. Jeg lager også "bjørkenek" av kvister og greiner

når vi rydder stier og veier, som geitene får gjennom vinteren. De elsker det tørre løvet og gnager av bark.

Disse kvistene og greiene samler vi og lager gjerder av om våren.

Vi gjenbruker møbler, ting og tang til ting vi trenger. Dette har vi gjort mye av i hyttene når vi har ordnet dem.

Men også i  huset vårt. I gårdsbutikken vår selger vi ting vi har laget eller ikke har bruk for selv lenger. 

Vi hogger ved i skogen vår selv, som vi bruker om vinteren.

Asken som jeg tar ut fra ovnen, blir brukt til å  strø på isen, om våren til å få snøen til å smelte fortere, og i enkelte grønnsaksbed som trenger det.

bottom of page